Mã Số Mã Vạch

Mã số mã vạch là gì?

Mã số mã vạch là công nghệ được phát triển dựa trên sự nhận dạng và thua thập thông tin, dữ liệu một cách tự động với nguyên tắc: Đặt cho đối tư­ợng cần quản lý một dãy số hoặc dãy chữ và số sau đó thể hiện dư­ới dạng mã vạch để máy quét có thể đọc đư­ợc.

Hiện nay có rất nhiều các đơn vị cung cấp, cung ưng về các dịch vụ, thiết bị và giải pháp mã số mã vạch trên thị trường, đơn cử bạn có thể tìm hiểu tại thế giới mã vạch.

Back to top button