Trần Thủy Tiên

Trần Thủy Tiên - Xin chào tất cả mọi người mình là Tiên. Mình tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền chuyên ngành Xã Hội Học. Tiên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc lên chiến lược truyền thông Marketing, sáng tạo nội dung, kiểm duyệt nội dung.
Back to top button