Những câu hỏi thường gặp về Yến Sào

Yến Sào Là Gì?

✅ Yến sào, hay tổ chim yến (hay đúng hơn là tổ chim yến làm ở trong hang/động (sào huyệt), tiếng Hoa: 燕窩), là tên một loại thực phẩm - dược phẩm nổi tiếng được làm bằng tổ chim yến

Tổ Yến Có Bao Nhiêu Loại?

✅ Tổ yến có 3 loại là: Tổ chim trắng Aerodramus fuciphagus (yến Hàng) và tổ chim yến đen Aerodramus maximus (yến Tổ đen); Tổ chim yến màu màu hồng máu (yến Huyết).

Thành phần trong tổ yến gồm những gì?

✅ Trong tổ yến có chứa một số loại protein và amino acid như amide, humin, arginine, cystine, histidine, and lysin

Các tỉnh có tổ yến tự nhiên nhiều tại Việt Nam?

✅ Ở Việt Nam, các địa phương có yến sào tự nhiên là một số hòn đảo của một số tỉnh Nam Trung Bộ như tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa...