Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích là một kỹ sư môi trường có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước. Cô tốt nghiệp trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với chuyên ngành Kỹ Thuật Môi Trường.
Back to top button