Rider Waite Smith

Rider Waite Smith là gì?

Rider Waite Smith Tarot đó là phong cách chơi tarot theo kiểu truyền thống. Tức sẽ có những bộ bài thuộc một chuẩn ban đầu của tarot, những chuẩn sơ khai nhất chưa biến thể.

>>> Bạn có thể xem và tìm hiểu cụ thể hơn về tổng quan cũng như cảm nhận cho Rider-Waite Tarot theo link: https://mystichouse.vn/rider-waite-tarot-tong-quan-va-cam-nhan/

Back to top button