Guitar Với Âm Nhạc

Guitar Là Gì?

Guitar là một loại chordophone, Guitar truyền thống thì làm từ gỗ và dùng bằng dây nylon, dây thép và bằng ruột động vật và phân biệt với các Chordophone khác bằng cách làm và cách chỉnh âm. Cây đàn guitar hiện đại được kế thừa từ các loại đàn gittern, vihuela, guitar bốn thời Phục hưng, và guitar 5 thời baroque, tất cả đều góp phần vào sự phát triển của nhạc cụ sáu dây hiện đại này.

Back to top button