Tarot

Khoá Học Tarot: Làm Chủ Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Thông Tin Cơ Bản Khoá Học Làm Chủ Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Giảng viên Reader Đặng An
Bản quyền video HocTarot.com (Mystic Group)
Giới thiệu về giảng viên Đặng An đến với tarot từ năm 2009 và Deviant Moon Tarot là một trong những bộ bài được An nghiên cứu sử dụng nhiều nhất. Khóa học bao gồm những kinh nghiệm mà An đúc kết được suốt hơn 10 năm qua. Ngoài những kiến thức và kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến Deviant Moon Tarot, Đặng An cũng chia sẻ góc nhìn của bản thân về chuẩn bài Rider Waite Smith nói chung, và những bí quyết để trở thành một Tarot reader tự tin.
Số video 50 video
Phí Khoá Học Tarot Miễn Phí

 

Khoá Học Làm Chủ Bộ Bài Deviant Moon Tarot
Khoá Học Làm Chủ Bộ Bài Deviant Moon Tarot

 

Khoá Học Tarot: Làm Chủ Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Bài 1 Giới Thiệu Khóa Học
Bài 2 Tác Giả, Ý Tưởng, Phiên Bản & Sách Deviant Moon
Bài 3 Các Quan Điểm Liên Quan
Bài 4 Làm Quen Với Deviant Moon Tarot
Bài 5 Cấu Trúc Của Deviant Moon Tarot
Bài 6 Ẩn Chính – Major Arcana
Bài 7 Lá Bài The Fool (Thằng Ngốc)
Bài 8 Lá Bài The Magician (Pháp Sư)
Bài 9 Lá Bài The High Priestess (Nữ Tư Tế)
Bài 10 The Empress (Nữ Hoàng)
Bài 11 The Emperor (Hoàng Đế)
Bài 12 The Hierophant (Giáo Hoàng)
Bài 13 The Lovers (Tình Nhân)
Bài 14 The Chariot (Chiến Xa)
Bài 15 Justice (Công Lý)
Bài 16 The Hermit (Ẩn Sĩ)
Bài 17 The Wheel of Fortune (Bánh Xe May Rủi-Luân Vận)
Bài 18 Strength (Sức Mạnh – Lực)
Bài 19 The Hanged Man (Người Treo Ngược)
Bài 20 The Nameless Arcanum (Lá Không Tên)
Bài 21 Temperance (Tiết Độ)
Bài 22 The Devil (Con Quỷ)
Bài 23 The Tower (Tòa Tháp)
Bài 24 The Star (Ngôi Sao)
Bài 25 The Moon (Thái Âm)
Bài 26 The Sun (Thái Dương)
Bài 27 Judgement (Phán Xét)
Bài 28 The World (Thế Giới)
Bài 29 Bộ Số Trong Ẩn Phụ – Pip Cards
Bài 30 The Aces – Bốn Con Ách
Bài 31 The Twos – Bốn Lá Hai
Bài 32 The Threes – Bốn Lá Ba
Bài 33 The Fours – Bốn Lá Bốn
Bài 34 The Fives – Bốn Lá Năm
Bài 35 The Sixes – Bốn Lá Sáu
Bài 36 The Sevens – Bốn Lá Bảy
Bài 37 The Eights – Bốn Lá Tám
Bài 38 The Nines – Bốn Lá Chín
Bài 39 The Tens – Bốn Lá Mười
Bài 40 Bộ Hoàng Gia – Court Cards
Bài 41 The Pages – Những Mục Đồng
Bài 42 The Knights – Những Hiệp Sĩ
Bài 43 The Queens – Những Quân Hậu
Bài 44 The Kings – Các Vị Vua
Bài 45 Các Khái Niệm Cần Biết
Bài 46 Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tarot
Bài 47 “Nghi Thức” Trong Tarot
Bài 48 Những Cách Tiến Bộ Trong Quá Trình Sử Dụng
Bài 49 Cách Trải Và Giải Bài
Bài50 Lưu Ý Khi Xem Bài

Video Khóa Học Làm Chủ Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Sách Hướng Dẫn Deviant Moon Tarot

Bộ Ẩn Chính

Fool Magician High Prietess Empress
Emperor Hierophant Lovers Chariot
Justice Hermit Wheel of Fortune Strength
Hanged Man Death Temperance Devil
Tower Star Moon Sun
Judgement World

Bộ Pentacles

Pentacles Ace Pentacles 2 Pentacles 3 Pentacles 4
Pentacles 5 Pentacles 6 Pentacles 7 Pentacles 8
Pentacles 9 Pentacles 10 Pentacles Page Pentacles Knight
Pentacles Queen Pentacles King

Bộ Cups

Cups Ace Cups 2 Cups 3 Cups 4
Cups 5 Cups 6 Cups 7 Cups 8
Cups 9 Cups 10 Cups Page Cups Knight
Cups Queen Cups King

Bộ Swords

Swords Ace Swords 2 Swords 3 Swords 4
Swords 5 Swords 6 Swords 8 Swords 8
Sword 9 Swords 10 Swords Page Swords Knight
Swords Queen Swords King

Bộ Wands

Wands Ace Wands 2 Wands 3 Wands 4
Wands 5 Wands 6 Wands 7 Wands 8
Wands 9 Wands 10 Wands Page Wands Knight
Wands Queen Wands King

Tốt nghiệm ngành xã hội học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2013

5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button